Nedarvede privilegier på scenen

I spørsmålet om norsk scenekunst finnes det to typer sentralisering, en som følger geografien og en som kan betraktes på scenen. Når politikerne skal ta stilling til scenekunstutvalgets forslag, er det avgjørende å søkelyset på begge. Spørsmålet blir om DNS-sjefen sitt «gjesp» (VG) til scenekunstmeldingen er det gjespet som i framtiden best vil tjene Bergen som teaterby? spør Tore V. Lid, instruktør, scenekomponist og kunstnerisk leder for Transiteatret-bergen.