Ambrosia - ikke helt glemt

I søndags-BT hadde min «gamle» lærer fra «Katten», Chr. Hysing-Dahl, en informativ artikkel om den første profesjonelle kvinnelige billedhugger, den begavede Ambrosia Tønnesen, fra byen vår.