Støttet arbeidere i streik

Støtte til streikende hotell- og restaurantarbeidere og kamp mot israelsk statsterror dominerte 1.mai-feiringen i Bergen.