Tenk før du røystar!

Gjennom Bergens Tidende og i flygeblad frå bokmålsforeldra er vi blitt informert om at det 16. juni skal vera skulemålsrøysting i desse skulekrinsane.