Arbeid + penger

Fra tid til annen har politikere stått frem i massemediene og uttalt at man vil ha flere folk som går på trygd i arbeid. Dette er jo vel og bra, men da bør regjeringa/Stortinget følge opp med å bevilge penger til dette. For bedrifter generelt sett er jo lastet ned med skatter og avgifter på alle bauger og kanter.