Vegprising lite egna

Eg må seia at eg vart ein del forbausa då eg las at det vart fleirtall på Stortinget for å ta i bruk vegprising på «hardt belasta» vegar, deriblant Sotrabrua. Argumentet var at ein skal få meir midlar til kollektivtrafikken. Dette er heilt utruleg!