CounterATTAC

Birger Birgersen fra Høyres Studenterforbund går i Bergens Tidende lørdag 12. mai til angrep på ATTAC. Med sin lettvinte hyllest til den frie markedsøkonomien vil han ha oss til å tro at verdens fattige og ekskluderte flertall egentlig ønsker den nyliberale, frie markedsstyringen av deres økonomi.