Arbeiderpartiet driver ikke valgkamp, de ...

«Til kamp mot høyrekreftene» er et av Arbeiderpartiets slagord under starten på denne valgkampen. Det har alltid vært sånn at når Arbeiderpartiet er i posisjon, så har de på en merkelig måte klart å innbille folk at det de driver med ikke er valgkamp, men tvert imot en ansvarlig politikk.