Mørk haust for småbedriftene

Utflaggingsbølgja er i gang. Og Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland er mellom fylka som kan bli hardt ramma.