Den levende Kirken i sentrum.

Skal visjonen bak den nye stormenigheten i Bergen sentrum bli noe mer enn en from drøm, må Kirken bli så synlig, tydelig og mangfoldig at nye mennesker virkelig tar sjansen på å gå inn de åpne kirkedørene, bli tatt imot og finne seg til rette der, skriver journalist Rune Valderhaug.