Den politiske sulten

For den som forsøker å holde et øye på verden utenfor vår egen, er det åpenbart at ikke alle som er raske med å si at «her må noe gjøres», husker, eller vil huske, ved neste korsvei.