Kall hjem Norges USA-ambassadør

President George W. Bush erklærer at USA ikke vil ratifisere Kyoto-avtalen om en begrensning i den rike verdens klimagassutslipp.