Mislykket kalking til 20 mill.

Staten har brukt 20 millioner kroner uten å nå målet med kalkingen i Ynnesdalsvassdraget.