Mange hjelpere i beredskap

Tusenvis frivillige mannskaper er klar til å yte bistand til folk som trenger hjelp i påskefjellet.