Har forsvars-advokater etikk?

I sitt innlegg i Bergens Tidende fredag 18. mai 2001 spør Egil Fett i Bergen om det finnes etiske retningslinjer når det gjelder advokaters lojalitet overfor tiltalte når advokaten vet at "konsekvensene kan bli en uriktig dom og i verste fall et justismord".