Opplæring utenom skole: en oversett ressurs?

Tre endringer med følger for den samlete opplæring har preget 1900-tallet. Mest synlig har utbyggingen av skoler vært. Skoler er blitt statens instrument for utvikling av kompetanse.