Vedgår mangelfullt regelverk

Fylkesordfører Gisle Handeland går langt i å innrømme at det nye regelverket for tildeling av drosjekuponger ikke tar tilstrekkelig hensyn til de psykisk funksjonshemmede.