Kommunal økonomi i søkelyset

På slutten av sesjonen har Stortinget behandlet kommuneøkonomiproposisjonen for 2003.