Såpeserien om målsaka

Kvar dag gler eg meg til å opne BT. Har det skjedd noko i målsaka siste døgeret? Då er BT avisa!