Kriminell budsjettreduksjon?

Utdanningsforbundet Hordaland (UDF) reagerer sterkt på effektiviseringstiltakene fra fylkesrådmannen.