Tyveri

Regjeringen skryter av å ha satt av 220 millioner i statsbudsjettet til Kvalitetsreformen. Det er en sannhet med modifikasjoner.