Hvem vil bruke bybanen?

Bybanen synes å være nok et prosjekt som gjelder alle dere andre, og vel ikke meg!? Undertegnede er en av dem som lenge har ment at Bergen trenger en bybane.