Urettmessig fordømmelse av Israel

I BT 13. mars står på trykk et debattinnlegg som gir uttrykk for at det er Ariel Sharon som har skylden for volden i Israel for tiden. Og før det var det Benjamin Netanyahu som var problemet.