Om «triksing med sensuren» i realfagene

I Bergens Tidende torsdag 7. mars blir det hevdet fra en representant for Hordaland Lektorlag at det trikses med sensuren ved avsluttende eksamen i videregående skole, og at dette gjøres for å høyne karaktersnittet.