Nei til deponering av matavfall

Statens Forurensingstilsyn (SFT) opprettheld forbodet mot å deponere våtorganisk avfall på Hesjedalen avfallsplass i Førde.