EU-lojalitet fremfor trygg mat?

Fredag vedtok Stortinget tre nye matsminkedirektiver. Det ene åpner for økt bruk av kunstige søtningsstoffer , det andre om økt bruk av fargestoffer som kan føre til allergiske reaksjoner for folk som plages med allergi, det tredje direktivet innebærer økt bruk av nitritt og nitrat som øker faren for kreft.