Helse - ikke bare et pengespørsmål

I Bergens Tidende for 21.01. har Torill Selstad Nyborg et innlegg hvor hun krever mer penger til sykehusdriften i Hordaland.