Boss-fordobling i Bergen på seks år

I 2001 ble det til sammen levert ca. 45.000 tonn forbruksavfall til gjenvinning i Rådalen og på alle de andre gjenbruksstasjonene i Bergen og i de andre kommunene som hører inn under Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap, BiR.