Omsorg for sine born

Det ligg til foreldreoppgåva å ta omsorg for sine born, og foreldre flest ønskjer å veta mest mogleg om borna sin helsetilstand.