Kulturmidler til byråkrati eller skoleelever?

Jeg viser til tidligere debatt mellom Bergen og fylket vedrørende organisering av den kulturelle skolesekken. Er det blitt en naturlov at minst mulig av de tildelte midlene skal gå til det egentlige formål?