Bankane såg ingen løysing

Bankane følte at dei ikkje blei tatt på alvor. Tonen i forhandlingane var dårleg, og dei såg ikkje noko teikn til ei løysing for Fundo.