Stinkbomber og informasjon

Paradoksalt nok har kommunikasjonssamfunnet gjort det vanskelig å nå frem med budskap. Torbjørn Wilhelmsen, som er styremedlem i den lokale Kommunikasjonsforeningen og informasjonsrådgiver i Wikos i Bergen, har sett på noen av de utfordringer informasjonsarbeidere står overfor. Høstseminaret til Norsk Kommunikasjonsforening pågår i disse dager i Bergen.