Hatten av for godt arbeid!

Vi står foran ferdigstillelsen av Trekantsambandet – allerede nå kan vi med glede konstatere at Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap har løst sin del av oppgaven. Det er grunn til å «løfte på hatten» for det arbeid som har vært nedlagt i selskapet. Men hva med selskapets framtid?