Halleluja for B-laget

Regjeringens hallelujaløsning for den økende arbeidsledigheten er nå å åpne for økt bruk av midlertidige ansettelser.