Mer narko, færre innbrudd

Hordaland politidistrikt hadde i 2000 en økning på 24,5 prosent i antall narkotikasaker. Samtidig var det færre innbrudd i distriktet.