Kvalitet i skolen?

Politikere, og mange med dem, har i de senere år etterlyst en heving av kvalitetsnivået i norsk skole. Både lærerutdanning og organisering av norsk skole har vært gjenstand for en allsidig og mer eller mindre fruktbar debatt.