Uholdbare vilkår

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) organiserer et stort antall helsevirksomheter som er etablert på et ikke-kommersielt grunnlag og som gjerne er eid av ideelle stiftelser, menigheter etc. Noen av dem er i Bergen og står nå i fare etter budsjettframlegget fra kommunen.