Overvåker alle

NORDMENN VIL HA MER OVERVÅKING og kontroll for å føle seg mer sikker i hverdagen. Det slås fast i en undersøkelse som Direktoratet for sivilt beredskap har fått utarbeidet.