Når utgangspunktet er som galest ...

Når utgangspunktet er som galest - blir resultatet titt originalest, fra salig Henrik Ibsen!