Kampen mot terrorismen

Terrorisme er pr. definisjon bruk av vold med det formål å skade og skremme, gjerne anvendt i en politisk prosess.