Å rette baker for smed?

Takk til ECON-økonomene Bråten, Jenssen og Tennbakk (BJT) for en interessant og nyttig kommentar i BT 03.02. til min kronikk 29.01. om kraftmarked og kraftpriser, der de reiser spørsmålet om jeg retter baker for smed i min argumentasjon.