Bryt ned kommunegrenser

Sakte men sikkert blir Ytre Sunnhordland samla til ein storkommune, tenestemessig.