- Alle skal behandles likt

Bergen kommune garanterer alle bergensere likebehandling i et brev til de 3000 som har krevd tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer.