- Gutten må ikke stigmatiseres

Det er viktig å ikke stemple denne gutten som overgriper, sier spesialister.