Hvorfor må vi lide?

Leser med stor undring i Dagbladet at NRK sin nye satsing «Team Antonsen» har ca. 820.000 seere.