Hva Danseteatret/Sigurds gt. 6 kunne blitt

En scene går tapt, og verken kulturpolitikere eller kulturbyråkrater har noen planer om å erstatte denne.

Publisert Publisert

De sender en langpasning på måfå over til det private næringsliv, med håp om at noen der vil ta et initiativ til å opprette en ny kulturscene som biprosjekt og avlat for å få lov til å bygge store næringsbygg på sentrale punkter i Bergen sentrum. Når scenen i Danseteatret nå gjøres om til boligformål, forsvinner muligheten til å opprette en profesjonell barne— og ungdomsteaterscene i Bergen i uoverskuelig fremtid.

Vår Teaterskole gir i dag plass til 150 barn og unge, og Vestlandske Teatersenter ønsket å bruke dette lokalet som kjernen for et profesjonelt tilbud for formidling av drama, teater og scenekunst til barn og unge i Bergen. Danseteatret er et bygg som burde bli ivaretatt. VT kunne ikke disponert hele huset alene, men sammen med frie grupper, kanskje også musikkmiljø, kunne dette blitt kulturhuset som rommet så mye. Et levende hus fylt med aktiviteter for og med barn burde være et klart satsingsfelt.

Det er også viktig å huske på at en meget stor andel av sentrumsbeboerne er småbarnsfamilier. For denne gruppen er Bergen sentrum en utvidet del av nærmiljøet. Det må ikke bli slik at det kun er bydelene utenfor sentrumsaksen som skal kunne ønske seg/få kulturhus. For å skape et levende sentrum skal det mer til enn en ivaretakelse av butikkene og restaurantenes interesser.

VT og andre mindre aktører blir i forskjellige sammenhenger plassert inn i «kulturakser» som presenteres i bybildet. Fellestrekk er at dette er tenkte nybygg som Neumann-bygget på Nøstet, eller en utbygging knyttet til Grieghallen. I sin tid ble også Sentralbad-bygget nevnt som et mulig kulturbygg. Jonsvollkvartalet forsvant og rommer i dag nok en parkeringsplass i påvente av en gang kanskje å kunne bli utbygget med nok et skrikende eksempel på vandalisme av sentrumsbebyggelsen, og alibiet skulle være «et kulturtilbud» i form av noen vegger fra det gamle Ekserserhuset, kanskje en scene under en glasskuppel?

Det ville kostet å sette Danseteatret i stand. Men det vil koste mer å bygge nye bygg. På sikt vil det koste mye i form av tapet av nok et spesielt bygg i sentrum som forsvinner for godt. Hvordan kan Bergen ta seg råd til å la dette forsvinne? Hvor er gløden hos våre kulturpolitikere og private næringsliv? Hvor er engasjementet til noen ganger å satse på tiltak som ikke nødvendigvis gir den største økonomiske gevinsten, men som kunne skapt en arena for barn og unge det kunne stått respekt av. Barn og unge trenger andre tilbud enn idrettshaller og fotballbaner. Bergen som kulturby må vise et større engasjement i å bevare det eksisterende og Bergen som kulturby er ingen seriøs kulturby hvis ikke barn og unge, frie grupper og andre inkluderes i helheten.

2005 er valgår, la oss få høre fra politikerne som er villig til å kjempe for et levende kultursentrum - også for barn og unge. La oss høre fra politikerne som tør si høyt at kunst og kultur vil bli stadig viktigere å satse på i fremtiden. La oss høre fra politikerne som har konkrete forslag til hvordan man kan ivareta det som fortsatt står igjen av «kulturbygg» i Bergen sentrum. Fortell oss når dere vil satse, hvor dere vil satse, hvordan dere vil satse og for hvem dere vil satse. Muligens får dere vår stemme!

Av Frøydis Otre, adm.leder

Vestlandske Teatersenter

Steinar Thorsen, kunst.leder

Vestlandske Teatersenter

Publisert