Det utvannede mobbebegrepet

Statsminister Kjell Magne Bondevik har lav terskel på å bruke begrepet mobbing om motgang av ulikt slag. Han vanner ut mobbebegrepet. Det gagner neppe situasjonen til hverdagens og virkelighetens mobbeofre, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen.