Ulukker med skip

Uroa for ulukker med skip som har farleg og forureinande last, krev at ein har god beredskap om ulukka er ute. Utvidinga av det norske territorialfarvatnet er eit tiltak for å møte denne trugselen.