Store brannstyrker satt inn på Bømlo

Ett helikopter, alt disponibelt brannmannskap, Heimevernet og frivillige jobbet i ettermiddag og kveld for å slukke en brann på Tormodsætre på Bømlo.