Universitetet som butikk

Jan Henrik Larsen stiller noen betimelige spørsmål om markedsstyringen av høyere utdanning i Norge - og er bekymret for om akademikerne er sovnet hen i elfenbenstårnene sine, siden de ikke protesterer (BT 7.4.).